بسیج سازندگی، هرمزگان، طلایه داران اقتصاد مقاومتی، سردار غلامی، سردار زهرایی