صندوق قرض الحسنه

کمک هزینه خرید کالاهای اساسی توسط صندوق های قرض الحسنه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صنـدوق حضـرت زینـب (س) یکـی از چندیـن صنـدوق قرض الحسـنه در شهرسـتان اسلام آباد غـرب در اسـتان کرمانشـاه اسـت کـه در سـال 97 بـه همـت مـردم اسلام آباد غـرب بـه منظور محرومیت زدایی و ایجاد اشـتغال برای جوانان این منطقه از کشورمان تأسیس شده است. مرضیـه…

تشکیل صندوق تعمیر واحد مسکونی که زاده سیل بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صندوق شـبنم یکی از صندوق های قرض الحسـنه ای اسـت که پس از سیل استان گلستان در منطقه آق قلا تشکیل شد. این صندوق با کمک اهالی روسـتای یلمه سـالیان شهرسـتان آق قلا در سـال 98 به منظـور کمـک بـه اهالـی این منطقه و با بودجه همان اهالی تأسـیس شده است. خانـم…

وام‌هایی که روستای قورچای را قطب تولید عسل کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی کشور؛ صندوق صاحب الزمان عج الله دو سالی است که در روستای قورچای شهرســتان رامیان استان گلستان تشکیل شده است. هدف از این صندوق فقط اشتغالزایی جوانان روستا است که با پس اندازهای مردمی تشکیل شده است. علی بهاردوست مسئول این صندوق قرض الحسنه به خبرنگار مجله…

خدمت‌رسانی به مردمان کردکوی تا اشتغال و کارآفرینی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی؛ صندوق ایثار میاندره نام تنها صندوق قرض الحسنه ای است که در شهرسـتان کردکوی اسـتان گلسـتان واقع شـده اسـت. این صندوق قرض الحسـنه دارای سـابقه طولانـی اسـت کـه بـه منظـور اشـتغال و کارآفرینی تأسیس شده است. مرتضـی بهرامـی مسـئول ایـن صنـدوق قرض الحسـنه در…

از تهیه جهیزیه برای دختران جوان تا اشتغال‌زایی برای زنان سرپرست خانوار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی از آذربایجان غربی، بر کسی پوشیده نیست که بعد از پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی، بانوان توانستند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند و در همه عرصه‌ها اعم از علمی، فرهنگی و ... موفقیت‌های مختلفی کسب کنند. بسیج نیز این بستر را فراهم کرده است، که بانوان در فضایی…

صندوق های قرض الحسنه طلیعه ای نورانی در تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی هرمزگان؛ سردار غلامی در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی در هرمزگان افزود: در صندوق های قرض الحسنه مردمی این بود که بیاییم با منابع مردم و محوریت خود مردم و بسجیان و با شناخت محله این صندوق ها ایجاد شود و  اعتمادی که بهم دارند این وام ها پرداخت شود. سردار…

محصولات مشاغل خانگی بسیج سازندگی قم ظرفیت صادرات دارند

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان قم، سردار مهدی کبیری پور در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به برپایی نمایشگاه طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی در استان قم اظهار کرد: این نمایشگاه امروز به منظور ارائه محصولات مشاغل خانگی و اقتصاد مقاومتی همراه با استقبال مطلوب مردم افتتاح شده است. وی با…

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی سپاه استان قم آغاز به کار کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان قم، علی ایراندوست امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به آغاز به کار نمایشگاه محصولات خانگی و اقتصاد مقاومتی سپاه استان قم گفت: این نمایشگاه با بیش از ۱۷۰ غرفه برپاشده است که صاحبان غرفه‌ها با حمایت صندوق‌های قرض الحسنه مردمی بسیج و استفاده از…