شنبه 1400/04/05 - 09:32 حسین قاسمی

شیره خرما طلایی تر از نفت

با حمایت ها و وامهایی که سازمانها می توانند به شهرستان بدهند بسیاری از جوانانی که در حال حاضر بیکار هستند می توانند مشغول به این کار شـوند. این تولیدکننده خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارگاه های شهرستان بـه شـکل سـنتی فعالیـت می کننـد و کارگاه متمرکزی وجود نـدارد و فروش محصولات و فرآورده های خرما در حد شـهرهای اطراف اسـتان اسـت این در حالی اسـت که به دلیل نزدیکی این شهرسـتان به حوزه خلیج فارس می توان صادرات این محصولات را به راحتی انجام داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، شـهر شـادگان در جنوب اسـتان خوزسـتان واقع شـده اسـت. این شهرستان از شـمال به شهرسـتان اهواز، از شـرق به شهرسـتان بندر ماهشـهر، از غرب به شهرستان خرمشهر و از جنوب به شهرستان آبادان محدود م یشود. ایـن شهرسـتان نفت خیـز کشـور غیـر از نفت، طلای سـیاه دیگـری نیز تولید می کند که آنهم خرمای معروف شادگان است. شـادگان یکی از مراکز عمده تولید انواع خرما با بیش از ۵۷ هزار هکتار اراضی قابل کشـت اسـت که غالب مردم این شهرسـتان به کشـت خرما مشغولند و از این راه درآمدزایی دارند.

استان خوزستان جزو سه استان اول در تولید خرمای کشور است که بیشترین سهم تولید خرمای استعمران را به خود اختصاص داده است که ارزش صادراتی بالایی دارد و همین باعث شده تا شادگان تبدیل به قطب شیره خرما شود. شیره ها جزو مواد غذایی انرژی زا بوده و برای مواقعی که بدن به انرژی بیشتری نیاز دارد، بهترین غذا محسوب می شود.

آقای بهروزیان از اساتید دانشگاه در خصوص تولید شیره خرما در این منطقه می گویـد: اسـتانهای جنوبـی کشـور مخصوصـا ً خوزسـتان به تولیـد نفت و فرآورده هـای نفتی مشـهور هسـتند و مـردم این منطقه همواره بـه دنبال این هستند تا بتوانند در بخشهایی از صنعت نفت مشغول به کار شوند در صورتی که این استان ظرفیتهای دیگری نیز برای اشتغال دارد.

وی ادامه داد: یکی از همین ظرفیتها پرورش خرما و تولید فرآوردههای خرما در این اسـتان اسـت که خوشـبختانه جمعیت قابل توجهی نیز در این بخش مشغول به فعالیت هستند.

بهروزیان اظهار کرد: مسـئله ای که در تمام کشـور وجود دارد و این اسـتان نیز با آن مواجه است مسئله فرآوری محصول است به طوری که ایران را به عنوان یک کشـور خام فروش در محصول می شناسـند که باید این رویه اصلاح شـود بـه طـوری که با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی میتوانیم به درآمدزایی بیشـتر در بخش های مختلف دسـت پیدا کنیم. اگر بتوانیم در تولید فرآورده نیز ورود کنیم قطعا ً درآمدزایی در بخش های مختلف چندین برابر خواهد شد. آقای لفته از افراد موفق در حوزه تولید شیره خرما در این منطقه از کشور است. او کارش را به شکل سنتی آغاز کرد است اما سعی دارد تا تولید خود را بالا برده و به دنبال تبدیل کارگاه سنتی به یک کارگاه صنعتی است.

وی گفـت: مهم تریـن مسـئله در ایـن منطقه نبود نام و نشـان تجاری اسـت به طوری که اگر دولت واقعا در این بخش از تولیدکنندگان حمایت کند میتوان تولیدات را افزایش داد و برای جوانان اشتغال آفرینی کرد.

لفته تصریح کرد او به کارآفرینی علاقه دارد و این مسـئله موجب شـده اسـت تا به فکر تولید باشد و انتظار دارد تا دولت و نهادهای دولتی از او حمایت کنند. وی تصریح کرد هماکنون به دلیل عدم حمایت سازمان های مربوطه نتوانسته برند یا کارگاه خاصی را برای خود ایجاد کند.

وی افزود: با حمایت ها و وامهایی که سازمانها می توانند به شهرستان بدهند بسیاری از جوانانی که در حال حاضر بیکار هستند می توانند مشغول به این کار شـوند. این تولیدکننده خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارگاه های شهرستان بـه شـکل سـنتی فعالیـت می کننـد و کارگاه متمرکزی وجود نـدارد و فروش محصولات و فرآورده های خرما در حد شـهرهای اطراف اسـتان اسـت این در حالی اسـت که به دلیل نزدیکی این شهرسـتان به حوزه خلیج فارس می توان صادرات این محصولات را به راحتی انجام داد.

آقای دورقی نیز یکی دیگر از فعالین در این حوزه است او می گوید: فعالیت خود را به شکل سنتی و با خانواده خود انجام می دهند و در حال حاضر 2 کارگر دارند و بیشتر محصولات خود را به شهرهای اطراف خود می فروشند.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.