بسیج سازندگیري، بسیج

ثبت هویت گروه های جهادی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی: سردار محمد زهرایی چهارشنبه شب در نشست با سرگروه‌های جهادی در مازندران با اشاره به تهیه سند گروه‌های جهادی، تحقق آن را سبب تحول در اقتصاد دانست و گفت: شهدایی که از جریان جهادی شکل گرفتند، پشتوانه کار ما هستند.وی با بیان اینکه بسیج سازندگی پول محور و تجهیزات…