شنبه 1400/01/07 - 22:57 hoseinghasemi

ویدیو۲: عروج جهادگر آسمانی طلبه جهادگر مرحوم "دانیال سالاری" و مداحی طلبه شهید در اردوی جهادی