دوشنبه 1399/11/20 - 13:31 hoseinghasemi

اهدای ۵۰۰ سری جهیزیه با حضور معاون عمرانی وزیر کشور دکتر جمالی نژاد در شهرستان تاکستان