شنبه 1399/09/08 - 16:45 sazandegi69

انتشار فیلم مراسم دیدار خانواده شهید محمدی(شهید امر به معروف) با حضور سردار زهرایی و جمعی از کارکنان سازمان بسیج سازندگی

به مناسبت چهلمین روز از شهادت شهید امربه معروف ووالامقام محمد محمدی

فیلم مراسم دیدار سردار زهرایی و جمعی از کارکنان سازمان بسیج سازندگی از خانواده  گرامی شهید منتشر گردید.