شنبه, 08/03/1399 - 17:23 hoseinghasemi

امضای تفاهم نامه فی مابین بنیاد روایت فتح و سازمان بسیج سازندگی کشور در راستای عمومی شدن گفتمان جهادی