شنبه, 04/14/1399 - 11:35 ناشناس (تایید نشده)

پرورش مرغ بومی، بسترساز اشتغال روستاییان خراسان جنوبی

بسیج سازندگی استان تاکنون توانسته است در یک خدمت جهادی با توزیع مرغ بومی زمینه اشتغال ۶هزار خانوار روستایی را فراهم کند. این اقدام با هدف خودکفایی خانوار‌های روستایی و تبدیل شدن این روستا‌ها از مصرف کننده به مولد انجام شد.