سه شنبه, 04/10/1399 - 07:14 hamedan-admin

سرآغاز یک پایان؛ برفیانی که دوباره زنده می شود

ابتدای سال گذشته بود که بر اثر سیلاب و به دنبال آن رانش بی سابقه زمین، روستای برفیان در تویسرکان تخلیه می شود و حالا بسیج سازندگی در حال ساخت روستای جدید برفیان در زمین های مجاور روستای قدیمی است.