شنبه, 04/07/1399 - 11:41 sazandegi

آبرسانی به مناطق سخت گذرشهرستان ریگان

سرهنگ مصطفی دهقانیان فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ریگان گفت : با توجه به بازدید  از مناطق کوهستانی شهرستان و اطلاع از مشقت اهالی  تعدادی از روستاهای شهرستان  در تامین  آب اشامیدنی ؛ به همت گروهای جهادی و بسیج سازندگی ، کار آبرسانی به این مناطق  به طول ۲ کیلومتر و با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال انجام شد.