بسیج سازندگی، بسیج، کارجهادی

دانش‌آموزی که با دست کوچکش کار بزرگی کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، سال 1381 بود که بنا بر دستور مستقیم رهبری بسیج سازندگی با قوت بیشتری راه خود را در پیش گرفت. خبر به دورترین شهرستان خراسان جنوبی هم رسید و دانش‌آموزان بسیجی شهرستان نهبندان از اولین جوان‌هایی بودند که پای کار سازندگی در کم برخوردارترین روستاهای اطراف شوسف…