گروه های جهادی، بسیج سازندگی، ایکنا

گروه‌‌های جهادی از مدیران می خواهند کنارشان باشند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، به نقل از ایکنا، گروه‌‌های جهادی یکی از پایه‌های خدمت‌رسانی به نقاط محروم کشور و نیازمندان و مستضعفان هستند و بدون هیچ‌ چشم‌داشتی به عرصه خدمت‌رسانی و رفع محرومیت پرداخته و خدمات شایانی را به نیازمندان ارائه کرده‌اند. با شیوع بیماری کرونا در کشور، فعالیت…

خدمت به محرومان در «جمعه‌‌های جهادی» با محوریت مساجد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، به نقل از ایکنا گروه‌‌های جهادی یکی از پایه‌های خدمت‌رسانی به نقاط محروم کشور و نیازمندان و مستضعفان هستند و بدون داشتن هیچ‌ چشم‌داشتی به عرصه خدمت‌رسانی و رفع محرومیت پرداخته و خدمات شایانی را به نیازمندان ارائه کرده‌اند. با شیوع بیماری کرونا در کشور،…

گروه‌های جهادی انتظار پول از مسئولان ندارند / تجهیزات امانی ارائه دهند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، به نقل از ایکنا، گروه‌‌های جهادی یکی از پایه‌های خدمت‌رسانی به نقاط محروم کشور و نیازمندان و مستضعفان هستند و بدون داشتن هیچ‌ چشم‌داشتی به عرصه خدمت‌رسانی و رفع محرومیت پرداخته و خدمات شایانی را به نیازمندان ارائه کرده‌اند. با شیوع بیماری کرونا در کشور،…