میثاق نامه، جهادگران، اردوهای جهادی، بسیج سازندگی

همزمان با سالگرد فرمان 9 بندی محرومیت زدایی مقام معظم رهبری بر گروه های جهادی و بسیج سازندگی:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّه لَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ آنان که در راه خدا هجرت کرده، سپس کشته شده يا مرده اند مسلّما خداوند رزقی نیکويشان می دهد، همانا خدا بهترين روزی دهندگان است.«سوره مبارکه حج آيه…