شناسه خبر :۵۸۲۸

مردم ایران چقدر مواد غذایی اسراف می‌کنند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی، تأمین مواد غذایی مورد نیاز کشور و به تعبیر دیگر، استقلال غذایی از مولفه‌های بسیار مهم و حائز اهمیت به شمار می‌رود تا جایی که بسیاری از دُوَل، خودکفایی در اقلام غذایی را از توفیقات برجسته خود عنوان می‌کنند و همواره این امر در گزارش عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط، شاخص و معیاری در موفقیت سازمان و دستگاه متبوعه به شمار می‌رود.

آنچنان که اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد، میزان دور ریز غذا در میان خانوارهای ایرانی، نزدیک به ۳۵ درصد برآورد می‌شود.

    تازه ها