شناسه خبر :۵۶۷۲

تشکیل گروه های جهادی از علمای شیعه و سنی وحدت آفرین است

مولوی گرگیج در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع جهادگران بیان داشت: از نظر من این دیدار فواید بسیاری برای بسیجیان داشته است ، در واقع بسیج امانتی است که امام بزرگوار به دست جوانان ما داده و گفتگو با بسیجیان این سرزمین باعث قوت قلب این جوانان خواهد بود.این امانت نسل به نسل  دست جوانان این مرز و بوم خواهد چرخید و این خواسته ی امام بزرگوار بود  که نام بسیج هیچگاه کمرنگ نگردد .

    تازه ها