شناسه خبر :۵۶۷۰

استفاده از ظرفیت گروه های جهادی همکاری برد-برد است

 دکتر حجت الله عبدالملکی در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج سازندگی با بیان ظرفیت های نهفته در گروه های جهادی اظهارداشت : با توجه به ظرفیت های موجود در کشور اما  به علت ضعف در ساختار مدیریتی دستگاه ها ونهادها تا کنون شاهد استفاده بهینه و درست از این ظرفیت ها نبودیم واز لحاظ کمی ما با محدودیت هایی رو به رو هستیم ، نیروانسانی سازمان ها و نهادها محدود است و به لحاظ انگیزه نیز شاید انگیزه کافی در آنها نباشد.

    تازه ها