شناسه خبر :۵۶۴۹

احیای «جهاد» با تکیه بر جوانانِ در میدان

سخنان تاریخی رهبر انقلاب در جمع جوانان، بر این محور استوار بود که آینده امیدبخش است چون هزارها هسته جهادی وجود دارد که می‌توانند پیشرفت کشور را پیشرانی کنند، چنانکه جهادسازندگی دهه شصت نیز بر محور جوانان استوار بود. از این سخنان می‌شود چنین برداشت کرد که رهبر انقلاب، احیای حرکتی همچون جهادسازندگی به‌دست جوانان جهادی امروز را گره‌گشای مشکلات کشور می‌دانند. نکته‌ای که امر با رجوع به بیانات گذشته ایشان نیز قابل تبیین است. به تازگی نیز شاهد پررنگ شدن موضوع احیای جهادسازندگی در برخی محافل و مراکز هستیم.

    تازه ها