شناسه خبر :۵۱۶۳

برگزاری نمایش اقتدار ۲۰هزار بسیجی در استان بوشهر

علی رزمجو فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به نفوذ دشمن در جامعه، گفت: دشمن در سال جاری تلاش های فراوانی برای استفاده از شرایط داخلی بخصوص در حوزه اقتصادی و نارضایتی در برخی از مناطق با هماهنگی گروهک های مختلف و استفاده از ظرفیت فضای مجازی، سعی دارد ناامدی در جامعه ترویج و ناکار آمدی دولت جمهوری اسلامی ایران را نشان دهد و مردم را در کف خیابان ها در اعتراض به عملکرد دولت بیاورد و بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند.

    تازه ها