شناسه خبر :۵۱۲۲

لبخند رضایت بر لبان مردم بی بضاعت دشتی

مسئول اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دراین آیین اختتامیه گفت: اردوی جهادی بسیج دانشجویی یکی از بهترین و موثرترین کارهای فرهنگی است که باعث سازندگی، توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته می شود.رضا زائری افزود: مهمترین هدف برگزاری اردوی جهادی بسیج دانشجویی پرورش روح و جسم جوانان و دانشجویان بسیجی و آشنا کردن آنان با مشکلات و کمودها و برقراری ارتباط مستقیم با مردم درمناطق محروم استان است.وی اضافه کرد: این اردوهای جهادی یک کار خدایی و دارای اجر معنوی و اخروی و موجب بالندگی جوانان بسیجی و دانشگاهی بود که به خوبی برگزار شد.

    تازه ها