شناسه خبر :۴۴۳۸

بررسی راهکارهای برون‌رفت از بحران بیکاری در شرق اصفهان

به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادی؛ محمدرضا سیستانی از طرح کارگروه اشتغال با حضور دغدغه‌مندان بحران بیکاری در شرق اصفهان خبر داد و اظهار کرد: محرومیت زدایی و رفع بیکاری از بخش‌های آسیب دیده شرق اصفهان، یکی از وظایف همه مسئولان باید قلمداد شود و در این رابطه بسیج سازندگی اولویت برنامه‌های خود را طی این چند سال بر این محور قرار داده است.    تازه ها