شناسه خبر :۴۱۱۱

آبادانی مناطق محروم بدون در نظر گرفتن ظرفیت های محلی، دشوار است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج برخوار به تلاش های شبانه روزی جوانان جهادگر شهرستان در مناطق محروم اشاره کرد و انجام فعالیت های جهادی در مناطق محروم را نشان از روحیه ی بالای جهادی و انقلابی موجود در بین جوانان شهرستان دانست.

وی در ادامه با اذعان به آمادگی گروه های جهادی در دانشگاه ها، مساجد و محلات برای حضور در مناطق محروم، از تشکیل قرارگاه های سازندگی و محرومیت زدایی در سطح شهرها و روستاهای شهرستان به منظور محرومیت زدایی و فعالیت های سازندگی خبر داد.

    تازه ها