شناسه خبر :۴۱۰۴

محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی بر مبنای تولید و نیروی داخلی اهداف اصلی قرارگاه سازندگی هستند

به گزارش باشگاه خبرنگاارن جهادی؛ مسئول قرارگاه بسیج سازندگی ناحیه فریدن گفت: در سال گذشته با اجرای اردوهای جهادی و طرح هجرت در سطح شهرستان داران و برخی شهرستان های همجوار به همت خواهران و برادران بسیجی این شهرستان نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف و ماموریت های این قرارگاه در سطح منطقه اقدام گردید.

    تازه ها