شناسه خبر :۴۰۹۸

اجرای مرحله نخست طرح کنترل بیماری سالک

به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادی؛ مدیر کشاورزی ومنابع طبیعی سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: مرحله نخست این طرح از ابتدای اردیبهشت تاکنون برای کنترل این بیماری خطرناک از طریق مبارزه با مخزن و ناقل بیماری در اراضی کانون های آلوده منتخب شهرستان های اردستان ، اصفهان ، برخوار ، شاهین شهر و میمه و نطنز اجرا شد.
محسن دانشور، کانون اجرای این طرح را در شش نقطه شامل ۴۰ روستا با وسعت ۸۶۰ هکتار بیان کرد و افزود: ۳۴۵ نیروی جهادی متخصص حوزه بهداشت تا پایان شهریور برای اجرای سه مرحله دیگر این طرح بهداشتی مشارکت دارند.

    تازه ها