شناسه خبر :۴۰۹۲

بسیج سازندگی از زمان تشکیل منشاء امور خیر بوده است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادی؛ سرگرد پاسدار محمد مرادی مسئول بسیج سازندگی گفت : اگر بخواهیم در مورد پیشینه ی  تشکیل بسیج سازندگی صحبت ، و خواستگاه آن را در سپاه و بسیج بررسی کنیم در اوایل انقلاب سازمان جهاد سازندگی که یک نهاد مقدس و زاییده انقلاب بود خدمات زیادی از جمله : ایجاد زیر ساخت هایی مثل حمام ، مدرسه ، مسجد ، حسینیه ،پل و راه های ارتباطی و فعالیت هایی از این قبیل در سال های دفاع مقدس و پس از آن انجام داد که منشاء امور خیر زیادی بوده و تا کنون نیز اثرات آن در مناطق محروم باقی مانده است.ولی متأسفانه با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی این خلاء احساس می شد

    تازه ها