شناسه خبر :۳۷۴۱

توانمندسازی هشت هزار و ۳۰۰ نفر در دوره های آموزشی بسیج سازندگی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادی؛ علیرضا شریف بیان کرد: یکی از وظایف سازمان بسیج سازندگی در حوزه توانمندسازی و اشتغال است و در این رابطه کارهای بسیار خوبی انجام شده است.

مدیر آموزش، اشتغال و توانمندسازی بسیج سازندگی اصفهان ادامه داد: همچنین به منظور حمایت از اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بیش از ۴۲۹ دوره آموزشی توانمندسازی در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و سازمان فنی و حرفه ای برگزار شده است.

    تازه ها