شناسه خبر :۳۷۲۲

اساس اقتصاد مقاومتی تکیه بر توانمندی های داخلی است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادی؛ محسن مهرعلیزاده، استاندار استان اصفهان، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص درون زایی و اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مفهوم درون زایی در اقتصاد مقاومتی یعنی بر توانمندی های داخلی تکیه کنیم به طوری که از ظرفیت ها و قابلیت های تولید ملی اعم از نیروهای متخصص، سرمایه گذاری ها و تکنولوژی موجود در کشور استفاده کرده و بتوانیم از پتانسیل های موجود حداکثر بهره را ببریم.

    تازه ها