شناسه خبر :۱۹۶۸

مرهمی بر زخم خشکسالی ها

مهدی هنری سرپرست سازمان بسیج سازندگی استان درجمع خبرنگاران گفت: بر اساس تفاهم نامه سه جانبه بین این سازمان، آستان قدس رضوی و جهاد کشاورزی اجرای پروژه های قنوات و استخرهای ذخیره آب سه دهستان بندان نهبندان، لانوی سربیشه و گزیک درمیان به بسیج سازندگی واگذار شد.
 
مهدی هنری افزود: براساس این تفاهم نامه ۲۹رشته قنات و۱۲باب استخر ذخیره آب با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال در این سه دهستان اجرا می شود.
به گفته وی طبق تفاهم ۵۰ درصد اعتبار پروژه ها از طریق آستان قدس رضوی و ۳۵ درصد  آن نیز از طریق جهاد کشاورزی استان تامین شده و ۱۵درصد نیز خود یاری اهالی روستاهاست.

    تازه ها