شناسه خبر :۱۳۵۹

راه روشن محرومیت زدایی از نیمه گذشت

این چشم انداز روشن ابتدا در ۶ دهستان خراسان جنوبی استارت خورد. پروژه های عمرانی هم که در فاز اول قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان از ابتدای امسال شروع شده از نظر تعداد به نیمه رسیده و پیشرفت ۷۰ درصدی را در آن شاهدیم. به علاوه براساس آن چه قرار گاه تعهد کرده تا کنون حدود ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای اجرای ۸۲ پروژه فاز اول که نیمی از اعتبارآن را متعهد شده در استان پرداخت کرده است.

هدف شکل گیری اما چرا قرارگاه پیشرفت و آبادانی مناطق محروم شکل گرفت و چه اهدافی را دنبال می کند؟

    تازه ها