شناسه خبر :۱۱۹۳

استفاده از پسماندهای گیاه زرشک

محمد وظیفه شناس، پژوهشگر و مخترع بیرجندی بیان کرد: کمپوست ساقه زرشک، دمنوش پوست ساقه زرشک، دهانشویه برگ زرشک و دستگاه خرد کن ساقه زرشک از جمله مواردی است که توانسته ام با آزمایش های متعدد به آنها دست یابم. نحوه ی دست یافتن به هر کدام از این موارد و خواص آن به صورت جداگانه تشریح می گردد.

کمپوست ساقه زرشک

    تازه ها