شناسه خبر :۴۵۹

گروه جهادي مسافران خورشيد؛ از ساخت بقعه و مسجد تا بازسازي پلهاي روستايي + تصاوير

مهدي محمد زاده، مسئول گروه جهادي مسافران خورشيد در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جهادي درباره سابقه تشكيل اين گروه جهادي مي گويد: گروه جهادي مسافران خورشيد پس از تشكيل پايگاه بسيج دانشجويي در دانشگاه غيرانتفاعي شهاب قم، تاسيس شد. يكي از دانشجويان كه اهل جيرفت بود و با محروميت هاي روستاهاي جنوب استان كرمان كاملا آشنايي داشت پيشنهاد تاسيس گروه جهادي را با اعضاي بسيج دانشجويي درميان گذاشت و بقيه دانشجويان را براي خدمت رساني به نقاط محروم متقاعد كرد.

 

    تازه ها