شناسه خبر :۴۵۴

ارزآوري حاصل از صادرات پاي افزار گيوه به تركيه و عراق؛ ماهانه ۲۰ هزار دلار

فعاليت هاي كشاورزي و دامداري از جمله منابع اصلي درآمد درغرب ايران به ويژه منطقه اورامانات است. اين سبك زندگي به طور طبيعي زمينه اوليه براي ساختن انواع مصنوعات دستي را فراهم مي كند. افرادي كه در اين مناطق به كشاورزي و دامداري اشتغال دارند به ويژه بانوان به علت طبيعت خاص كارشان فصل يا فصولي از سال را بيكار مي مانند و براي پركردن اوقات بيكاري فصلي خود و نيز كسب درآمد بيشتر با استفاده از مواد اوليه موجود در منطقه به توليد صنايع دستي مي پردازند. صنايع دستي هر منطقه به خوبي منعكس كننده احساسات، روحيات و استعدادهاي توليد كنندگان آن است.

    تازه ها