شناسه خبر :۴۴۵

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره طرح هاي اقتصاد مقاومتي بسيج سازندگي

دبير كميسيون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جهادي، با اشاره به برنامه هاي اقتصاد مقاومتي بسيج سازندگي، اظهاركرد: بر اساس مطالعات ميداني كه ما در كميسيون نخبگان و چشم انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام داده ايم از سال ۹۰ كه بسيج سازندگي وارد عرصه اقتصاد مقاومتي شده است در اشتغالزايي و پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي بسيار تاثيرگذار و موفق عمل كرده است.

    تازه ها