شناسه خبر :۴۴۳

ناني از دل فلز و هيزم / براي راه اندازي اين شغل فقط به ۳۰۰ هزار تومان سرمايه نياز داريد!

نان ساجي نوعي نان پهن و نازك است كه روي يك صفحه فلزي دوار به نام ساج پخته مي‌شود. اين نان به گونه و اندازه‌هاي مختلف از جمله نان تيري، نان تپ تپي، ته‌كِلِه‌ايي و فه‌تيره پخته مي‌شود. اين نان در ميان مردم كرد و لر استان‌هاي كرمانشاه، لرستان، ايلام، خوزستان و فارس پخته مي‌شود.

نان ساجي به عنوان يكي از سنت هاي قديمي استان ايلام از گذشته تاكنون در بين مردم جايگاه ويژه اي داشته است و در اين بين نقش مهم زنان براي پخت آن بسيار تاثير گذار بوده است.

    تازه ها