شناسه خبر :۴۴۰

معاون فرهنگي و اجتماعي مترو: نمايشگاه عكس بسيج سازندگي مورد استقبال قرار گرفت

محمد صاحبي معاون فرهنگي و اجتماعي شركت راه آهن شهري تهران و حومه در گفت و گو با خبرنگار بسيج سازندگي اظهاركرد: بسيج سازندگي نقش مهمي در اعتلاي كشور و رسيدگي به محرومين دارد، در همين راستا معرفي دستاوردهاي آن را براي فرهنگ سازي و اميد بخشي به جامعه ضروري مي دانيم.

وي با اشاره به اينكه شركت راه آهن شهري تهران و حومه با ۹۱ ايستگاه و دو و نيم مليون نفر مسافر بستر مناسبي براي معرفي دستاوردها و فعاليتهاي فرهنگي در اختيار دارد، گفت: نمايشگاه عكس بسيج سازندگي با استقبال خوبي روربرو شد و بازخورد خوبي داشت.

    تازه ها