شناسه خبر :۴۳۸

بسيج سازندگي مرد عمل است و خيال پردازي نمي كند

دكتر سيد ابوالفضل رضوي معاون توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول رئيس‌جمهور در گردهمايي مسئولان استاني سازمان بسيج سازندگي با بيان اينكه بسيج در همه عرصه هاي حفظ انقلاب بويژه عرصه سازندگي نقشي بي بديل دارد، گفت: بسيج برخوردار از روحيه معنوي و خستگي ناپذير است. بسيج، مردم باور و مردم، بسيج باور هستند. به همين دليل بسيج سازندگي مي تواند و بايد نقشي اساسي در توسعه روستايي ايفا كند.

    تازه ها