شناسه خبر :۴۳۷

جهادگران بسيجي بايد به امثال بنده عمل به تكليف و خدمت به مردم را يادآوري كنند

معاون اول قوه قضائيه در گفت و گو با خبرنگار بسيج سازندگي با بيان اينكه رسيدگي به مستضعفين و طبقات محروم جامعه از جمله مهمترين اهداف انقلاب اسلامي و امام خميني (ره) بود، گفت: جواناني كه با برگزاري اردوي جهادي در نقاط دور افتاده و محروم به صورت داوطلبانه و خودجوش رسيدگي به نيازهاي مستضعفين را دنبال مي كنند در حقيقت به يكي از مهمترين اهداف بنيان گذار كبير انقلاب اسلامي عمل كرده اند.

    تازه ها