شناسه خبر :۴۳۳

مسئول گروه جهادي شهيد احمدي روشن: حضور در جبهه محرومت زدايي راهكار مقابله با جنگ نرم است

مسئول گروه جهادي شهيد احمدي روشن گفت: در جنگ نرم جوانان بايد در جبهه‌ هاي فرهنگي و محروميت ‌زدايي در برنامه ‌هاي درازمدت تلاش بيشتري داشته باشند.

جليل احمدي، مسئول گروه جهادي شهيد احمدي روشن، در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به اينكه از سال ۱۳۹۰ در اردوهاي جهادي شركت مي كند، عنوان كرد: در اين مدت با حضور در مناطق محروم شهرستان مراغه نسبت به احداث خانه محروم، بازسازي مسجد و احداث گلخانه اقدام كرديم.

    تازه ها