شناسه خبر :۴۳۱

مزيت هاي داربستي كردن باغات انگور؛ از ۳ برابر شدن محصول تا نابودي آفات

كشت و پرورش انگور در ايران از سابقه ديرينه اي برخوردار است. با توجه به شرايط اقليمي مناسب، ايران از گذشته هاي دور يكي از مهمترين مناطق توليد انگور براي مصارف تازه خوري و توليد كشمش بوده است. امروز نيز انگور يكي از مهمترين محصولات باغي در ايران به شمار مي رود. انگور علاوه بر امكان اشتغال زايي يكي از محصولات ارزآور در كشور بوده و مي تواند در توسعه صادرات غيرنفتي در بخش كشاورزي سهم بسزايي داشته باشد.

    تازه ها