شناسه خبر :۴۲۹

مدير بيمارستان وليعصر(عج) بيرجند از اردوي جهادي خانوادگي و پرورش ماهي مي گويد

فاطمه عبداللهي، مدير بيمارستان وليعصر (عج) بيرجند و مسئول اعزام پزشكان به گروه هاي جهادي خراسان جنوبي، در مصاحبه با خبرنگار بسيج سازندگي كشور گفت: از سال ۸۰ خدمت رساني به محرومين و نيازمندان را در روستاها شروع كردم و به صورت مداوم به همراه چند پزشك و پرستار براي خدمت رساني به روستاهاي محروم عازم اردوهاي جهادي پزشكي مي شويم.

عبداللهي با اشاره به تاثير خدمت رساني به محرومان گفت: دعاي خير بيماران نيازمند در زندگي من تاثير مثبت دارد. سفر عمره براي زيارت خانه خدا هديه خداوند به من بخاطر خدمت رساني به محرومان بود.

    تازه ها