شناسه خبر :۴۲۸

مدرسه در مزرعه / گروه هاي جهادي در خدمت ترويج كشاورزي و دامپروري علمي

حسين كياني نيا دانشجوي ترم آخر كارشناسي زراعت دانشكده كشاورزي كرج و مسئول گروه جهادي مهاجران آسماني است. او فعاليتهاي جهادي خود را از سال ۸۷ آغاز كرده و علاقمند به اردوهاي جهادي و خدمت رساني به محرومين و كشاورزان كم دانش است.

مسئول گروه جهادي مهاجران آسماني به خبرنگار بسيج سازندگي گفت: گروه جهادي مهاجران آسماني را با همفكري هم دانشگاهي ها در دانشكده زراعت كرج با هدف ترويج كشاورزي و دام پروري به روش علمي و صحيح در بين روستاييان تشكيل داديم چون احساس مي كرديم كه جاي يك گروه جهادي متخصص در امر كشاورزي در بين گروه هاي جهادي كشور خالي است.

    تازه ها