شناسه خبر :۴۲۴

لنگرود؛ قطب توليد نان برنجي / پرداخت ۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات به نانوايي هاي كوچك خانگي

در شرق استان گيلان شهري بين آبي خزر و استواري ليلا كوه خودنمايي مي كند كه خونگرمي شاليزارهايش با خونسردي باغهاي چايش در هم آميخته. ديدن چهره مهربان و هميشه بهاري مردمان لنگرود با آن نگاه هاي روشن، آروزي تمام كساني است كه يك بار نان و نمكي از سفره اخلاصشان خورده اند.

    تازه ها