شناسه خبر :۴۱۷

گپ و گفتي با امام جماعتي كه شترمرغ پرورش مي دهد و برنج مي كارد

شترمرغ نوعي پرنده بي پرواز بومي آفريقاست كه لقب بزرگترين پرنده زنده دنيا را يدك مي كشد و تخم آن نيز از هر پرنده ديگري بزرگتر است. مدت هاست كه شتر مرغ ها با توجه به منافع سرشاري كه دارند، در نقاط مختلف دنيا اهلي شده و پرورش داده مي شوند. 

 

    تازه ها