سردار نقدي در جمع مسئولين بسيج سازندگي استانها:
شناسه خبر :۳۸۹

فكر مي كرديم تكنولوژي موتور بوئينگ را مي آورند اما مك دونالد آوردند!

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: اقتصاد مقاومتي به ما مي گويد دانش را بايد بالا برد و شتاب رشد علمي را افزايش داد تا اقتصاد دانش بنيان كه ثروت افزوده زيادي براي كشور توليد مي كند شكل بگيرد ولي اقتصاد عاريتي مي گويد شتاب علمي كشور اگر كم شد مهم نيست مي رويم با غربي ها رفيق مي شويم و تكنولوژي مي آوريم. ما فكر كرديم تكنولوژي موتور بوئينگ را مي اورند ولي مك دونالد آورند!
نسخه مناسب چاپ

به گزارش باشگاه خبرنگاران جهادي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جمع مسئولين بسيج سازندگي استانها در سالن شهيد ديالمه گفت: امروز ميدان مهم تلاش و جهاد ما به عرصه اقتصاد رسيده است. جنگ ما نه جنگ نظامي و نه جنگ سياسي و امنيتي است بلكه اصل جنگ ما جنگ اعتقادي است كه هر روزي در شكلي بروز مي كند و امروز دشمن در عرصه اقتصادي وارد شده است. لذا همه وظيفه داريم به دور از كارهاي اداري و كاغذبازي و با حركتي جهادي با شناسايي ظرفيت هاي مناطق گوناگون كشور بهترين الگوي بومي را براي اشتغالزايي و افزايش ثروت و ارزش افزوده در كشور اجرايي كنيم.

محمدرضا نقدي بيان داشت: جنگ ما و كشورهاي مستكبر در اين است كه ما مدعي هستيم حاكميت بر جهان متعلق به خداست ولي زورگوياني در عالم هستند كه ادعا مي كنند ما رهبر جهان هستيم و بايد براي تمام دنيا تعيين سرنوشت كنيم.

وي عنوان كرد: در اسناد راهبردي آمريكا از ۲۰ سال پيش به اين طرف و بعد از فروپاشي بلوك شرق اين ادعا وجود داشته و دعوا بر سر اين ادعاست كه يا ما بايد كوتاه بياييم و بگوييم كه پذيرفتيم شما حاكم جهانيد يا آنها را بايد سرجاي خودشان بنشانيم و به آن ها بفهمانيم كه خدا حاكم جهان است و بايد به حاكميت خدا تن دهيد.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه افزود: در اين ۳۶ سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در اين كش و قوسي كه وجود داشت ما همواره جلوتر از آنها بوده ايم و پيش رفته ايم، عراق، لبنان و مناطقي از فلسيطن و يمن و سوريه را از چنگ آن ها درآورده ايم، در قلب كشورهاي زورگو و جنايتكار پايگاه هاي عظيمي از صاحبان اين تفكر بنا شده است كه به ميدان آمده و تلاش و جهاد مي كنند و مبارزه مي كنند و در مقابل آنها هم سرپل و جاي پاهايي از ما گرفته اند و تلاش مي كنند توسعه دهند.
نقدي تصريح كرد: در اين جبهه تكليف و راهبرد ما را رهبري مشخص كرده است. اگر مي خواهيد موفق شويد بايد اقتصاد مقاومتي را پي ريزي كنيد. امروز در كشور همه از اقتصاد مقاومتي حرف مي زنند و هيچ كسي مخالف نيست.

وي تأكيد كرد: براساس اقتصاد مقاومتي نمي توانيد به سرمايه هاي دشمن اتكا كنيد زيرا هر لحظه ممكن است از بين برود. ما توافقنامه اي را امضا كرده ايم كه تحريم ها با سيستم خودكار و لحظه اي قابل برگشت است و هريك از طرف هاي متخاصم اراده و طرح شكايت كنند به طور خودكار بعد از ۶۰ روز همه تحريم ها بر مي گردد. كدام سرمايه دار غربي عاقلي حاضر است در جايي كه هر لحظه ممكن است تحريم ها برگردد سرمايه گذاري مي كند.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: ۷۰۰ هزار ميليارد تومان مردم خودمان نقدينگي دارند اما نمي آيند سرمايه گذاري كنند در بخش توليد، در اين صورت آيا معني دارد تصور كنيم كه دشمن خوني ما كه ۳۶ سال با هم جنگ داريم و خون از هم ريختيم و كينه از هم داريم و پرونده هاي سنگين عليه هم تشكيل داديم در نهايت مهرباني بيايد و سرمايه گذاري كند آن هم در شرايطي كه تحريم ها با مكانيزم ماشه در لجظه بر مي گردد، اين اقتصاد عاريتي است كه در مقابل اقتصاد مقاومتي قرار دارد.
وي با مقايسه اقتصاد مقاومتي با اقتصاد عاريتي بيان كرد: اقتصاد مقاومتي مي گويد شما بايد امنيت غذايي داشته باشيد و بتوانيد بخش اعظم غذاي كشورتان را بدون وابستگي به بيگانه تأمين كنيد. اقتصاد عاريتي مي گويد كشور ما كم آب است و اشتباه است كه زيادي مي كاريم و منابع زيرزميني ما دارد خشك مي شود و بايد زمين را رها كنيم و نكاريم. اقتصاد مقاومتي مي گويد چندين راه براي گريز از مشكل كم آبي وجود دارد از جمله استفاده بهينه از آب، مكانيزه كردن آبياري، آبياري قطره اي، تحت فشار، سيستم گلخانه اي و ...
نقدي ادامه داد: مي توانيم تمام نهرهاي آب روستاها را سيماني كنيم، مردم را بسيج كنيم و آبياري را مكانيزه كنيم. راه ديگر برون رفت از مشكل آب، استفاده از شيرين سازي آب و اقتصادي كردن صنعت شيرين سازي آب است. با ساحل طولاني و آفتاب بسيار گرمي كه كشور ما در تمام طول سال دارد بومي كردن صنعت شيرين سازي آب و استفاده از آب دريا يكي از راههاست. روش هاي كشاورزي با آب شور امروز در كشورهايي كه ميزان باران آنها ۵ برابر ماست رايج شده است.
وي افزود: اقتصاد مقاومتي به ما مي گويد دانش را بايد بالا برد و شتاب رشد علمي را افزايش داد تا اقتصاد دانش بنيان كه ثروت افزوده زيادي براي كشور توليد مي كند شكل بگيرد ولي اقتصاد عاريتي مي گويد شتاب علمي كشور اگر كم شد مهم نيست مي رويم با غربي ها رفيق مي شويم و تكنولوژي مي آوريم. ما فكر كرديم تكنولوژي موتور بوئينگ را مي اورند ولي مك دونالد آورند!

نقدي خاطرنشان كرد: امروز عده اي شعار اقتصاد مقاومتي هم مي دهند اما همان كارهاي اقتصاد عاريتي را مي كنند. اقتصاد مقاومتي مي گويد اقتصاد را به مردم واگذار كن در حالي كه اقتصاد عاريتي مي گويد فقط سرمايه دارهاي بزرگ و صاحبان سرمايه هاي بسيار بزرگ كه با زد و بند پول هاي كلان بگيرند و با پول خود مردم كارهايي راه بياندازند و وبال گردن دولت شوند وارد كار اقتصادي شوند كه اقساط را به تعويق بياندازند و باج بگيرند كه ما مي خواهيم كارخانه اي را راه اندازي كنيم و توليد را راه بياندازيم و شما بايد با ما كنار بياييد.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: در جبهه نبايد كم بياوريم بايد حركت را جدي بگيريم. ما بايد توليد كنيم.رهبر معظم انقلاب در كنار حرم رضوي فرمودند كسي كه كار اقتصادي مي كند و براي توليد كشور اقدام مي كند اين حركت او جهاد است. پس لازم است مردم سرمايه و امكانات بياورند وبسيج در ارائه تسهيلات و آموزش و بازاريابي كمك كند و انگيزه دهد كه مردم به ميدان بيايند و اصناف را هماهنگ كند تا اقتصاد كشور رونق بگيرد.

وي ادامه داد: اگر بسيج كار اداري كند هنر نيست و گزارش دهيم اين ميزان تسهيلات داديم و اين ميزان اشتغالزايي شده است. لازمه كار اداري التزام به وقت اداري است ولي كار جهادي التزام به هدف است.

سردار نقدي در ادامه به نمونه هاي عملي واحدهاي اقتصاد مقاومتي در استانهاي مختلف كشور اشاره كرد و گفت: در چهارمحال و بختياري مردم مي گفتند كه ۳۰ درصد هلوي ما روي زمين مي ريزد و از بين مي رود چون در فصل فروش قيمت پايين است و زود فساد است لذابا احتساب پول كارگر و ريخت و پاش و فساد ميوه صرفه اقتصادي ندارد كيلويي ۵۰۰ تومان بفروشيم. پيشنهاد داديم دستگاه خشك كن داشته باشيد و ۶ ماه وقت براي فروش داريد كه در جاي خشك و خنك نگهداري كنيد و به قيمت مناسب بفروشيد كه همه موافق بودند و صنايع تبديلي همين است.

وي ادامه داد: اقتصاد مقاومتي با كارهاي اداري و بيانيه اجرايي نمي شود. بايد رفت و مردم را جمع كرد و طرح ريخت و كشف كرد. فرهنگ سازي مهمتر است. بايد خيرين و اصناف را پاي كار آورد و دستگاههاي صنايع تبديلي را قسطي و زير قيمت به كشاورزان تحويل داد.
نقدي به مسئولين بسيج سازندگي استانها گفت: بايد فرهنگ سازي كنيد و اردوي جهادي يك روزه ويژه كارمندان برگزار شود كه با مشكلات مردم آشنا شوند و بتوانند مشكل را حل كنند. از ظرفيت هاي معنوي و كساني كه مردم به آنها اعتماد دارند مانند امام جمعه، خيرين، خانواده شهدا، بازاري ها استفاده كنيد چرا كه بايك حركت كوچك مي توان ۵ برابر ارزش افزوده ايجاد كرد در حالي كه ثروت هاي زيادي در جامعه ما به راحتي از دست مي رود.

وي افزود: بايد كار انگيزشي كرد و در هر جغرافيايي ظرفيت هاي خاص منطقه را شناسايي كرد. ۱۵ درصد از خرماي ايران معادل ۲۰۰ هزار تن با مشقت توليد مي شود ولي در خاك از بين مي رود. چرا اين ثروت عظيم هر سال توليد و نابود مي شود.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين كشور خاطرنشان كرد: سوژه هاي توليد در كشو زياد است و بايد تسهيلات دهيم و راه بياندازيم . اگر در هر روستا با دادن تسهيلات بين مردم رقابت ايجاد شود، چون خودشان ثروت دارند در ادامه كار ديگر تسهيلات ما را نمي خواهند و فقط بايد آموزش دهيم كه از اين منابع طبيعي چطور استفاده كنند.

نقدي در پايان اظهار داشت: لازم است الگوها را تعميم داده و انگيزه ايجاد كنيم تا بهره وري بيشتري از آب و خاك اين كشور داشته باشيم و انتظار از بسيج سازندگي اين است با مساله اقتصاد مقاومتي اداري برخورد نكند. آدم هاي با انگيزه و جهادي در شهرهاي ما زيادند و لازم است گاهي به آنها بگوييد پشت ميز ما بنشينيد و شما بگوييد چكار كنيم. اين وسايل و امكانات را داريم، براي افزايش رونق اقتصادي بايد مردم را در تصميم گيري مشاركت دهيم.

 

    دیدگاه ها

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    تازه ها