شناسه خبر :۲۱۶

نگاهي به تفاهمنامه هاي بسيج سازندگي با دستگاه هاي دولتي / بسيج تشنه خدمتگزاري است

نسخه مناسب چاپ

نهاد مقدس و شجره طيبه بسيج از همان ابتداي تاسيس بوسيله رهبر كبير انقلاب اسلامي، به عنوان امتداد مردمي همه دستگاه هاي جمهوري اسلامي در نظر گرفته شد و ماموريت تامين پشتيباني و حمايت مردمي از اين دستگاه ها را بر عهده گرفت. در اين ميان بسيج سازندگي به عنوان متولي اصلي فرهنگ جهادي در كشور و نيز نهاد عامل در امر اقتصاد مقاومتي، طي سال هاي اخير با عنايت به كاستي هاي كشور و تنگناهاي بوجود آمده براي دولت جمهوري اسلامي در عرصه اقتصادي، كوشيده است تا ظرفيت هاي مردمي و جهادي خود را در همين مسير فعال كند.

امضاء تفاهمنامه هاي متعدد همكاري ميان بسيج سازندگي و دستگاه هاي مختلف دولتي علاوه بر اينكه در مسير فعال كردن ظرفيت هاي مغفول و هم افزايي از منظر اقتصاد مقاومتي حائز اهميت است، تشنگي و ولع بسيج سازندگي براي كمك به رفع چالش هاي كشور را به روشني بازگو مي كند. نگاهي به تفاهمنامه هاي امضاء شده ميان بسيج سازندگي و دستگاه هاي دولتي به خوبي نشان مي دهد كه اين سازمان مردمي و جهادي، خلاءهاي كشور و نيازهاي مردم بويژه مستضعفان را تا چه اندازه درك كرده است.

تفاهم براي سوادآموزي به ۶۰ هزار نفر در سال
يكي از مهمترين موارد، تفاهمنامه همكاري بين بسيج سازندگي و سازمان نهضت سوادآموزي براي ريشه كني بي سوادي است. در حال حاضر ۲.۵ درصد جمعيت كشور كه از لحاظ آماري حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر مي شوند در گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال، بي سواد و مخاطب نهضت سوادآموزي هستند.

.در شرايطي كه سازمان نهضت سوادآموزي به علت محدوديت منابع با چالش هاي اساسي براي رفع بي سوادي از اين جمعيت قابل توجه رو به رو است، بسيج سازندگي متعهد شده تا سالانه به ياري نيروهاي جهادي سوادآموزي به ۶۰ هزار نفر را بر عهده بگيرد.

تفاهمنامه اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به روستائيان براي كارآفريني
معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري ديگر دستگاه دولتي است كه با بسيج سازندگي تفاهمنامه همكاري براي اشتغالزايي در روستاها به امضاء رسانده است. معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري در اين تفاهمنامه نسبت به تامين و واگذاري تسهيلات به واحدها توليدي، شركت هاي سهامي خاص و تعاوني هاي مستقر در روستاها، برگزاري دوره هاي آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي براي متقاضيان و كمك به رفع مشكلات بازاريابي، فروش و صادرات محصولات توليد اين واحدها متعهد شده است.

سازمان بسيج مستضعفين نيز در قبال برنامه ريزي، هماهنگي، سازماندهي و انجام فعاليت هاي ترويجي جهت تشويق متقاضيان فعاليت هاي اقتصاد مقاومتي به منظور تشكيل و عضويت در واحدهاي توليد مشاركتي و تعاوني، معرفي شركت هاي تشكيل شده روستايي واجد شرايط براي دريافت تسهيلات و خدمات فني و آموزشي و نيز كمك به زنجيره توليد، فروش و صادرات محصولات اين واحدها متعهد شده است.

در اين طرح شركت هاي سهامي خاص يا تعاوني هاي روستايي در صورتي واجد شرايط دريافت تسهيلات خواهند بود كه حداقل ۲۵ سرپرست خانوار در آن عضويت داشته باشند. تعاوني هايي كه ۲۵ تا ۱۹۹ سرپرست خانوار در آن ها عضويت داشته باشند تا سقف ۳۰ ميليارد ريال تسهيلات ۴ درصد دريافت مي كنند و سود تسهيلات براي روستاهاي مرزي صفر خواهد بود. براي تعاوني هاي داري ۲۰۰ عضو سرپرست خانوار به بالا نيز سقفي براي پرداخت تسهيلات وجود ندارد.

نكته جالب توجه اينكه با توجه به مشكل روستائيان در تامين ضامن معتبر براي بانك هاي عامل، در اين طرح حمايتي كارت يارانه سهامداران به عنوان تضمين بازپرداخت اقساط مورد قبول واقع مي شود.

حمايت از تعاوني هاي اقتصاد مقاومتي
سازمان بسيج سازندگي با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و به منظور توسعه بخش تعاوني در كشور تفاهمنامه اي دو جانبه امضاء كرده است. ترويج فرهنگ كار تعاوني در ميان بسيجيان، ساماندهي كارآفرينان بسيجي در قالب كار جمعي و تعاوني، توسعه عدالت ايجتماعي و ايجاد اشتغال پايدار در روستاها از جمله اهداف اين تفاهمنامه است.

سازمان بسيج سازندگي بر اساس اين تفاهمنامه متعهد به تشويق بسيجيان براي تشكيل تعاوني از طريق مراكز مقاومت، كمك به تامين فضاي مورد نياز براي راه اندازي شركت هاي تعاوني، عرضه محصولات توليدي تعاوني ها در فروشگاه هاي تابعه بسيج و حمايت از تشكيل طرح هاي اقتصاد مقاومتي تعاوني در كشور شده است.

از مهمترين تعهدات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين تفاهمنامه استفاده از ظرفيت بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون براي تامين ضمانت نامه هاي بانكي طرح هاي سرمايه گذاري و اعطاي تسهيلات كم بهره به توليد كنندگان عرصه هاي اقتصاد مقاومتي بسيج است. همكاري در زمينه بازاريابي و فروش محصولات توليدي واحدهاي تعاوني ايجاد شده يكي ديگر از تعهدات قابل ملاحظه وزارت تعاون است.

تسهيل فعاليت واحدهاي صنايع تبديلي
صنايع تبديلي و واحدهاي كوچك توليدي يكي از مهمترين بسترها براي اشتغالزايي پايدار و جلوگيري از هدر رفت محصولات كشاورزي است. بسيج سازندگي با هدف تسهيل فرآيند صدور مجوزها براي واحد هاي صنايع تبديلي فعال در عرصه اقتصاد مقاومتي، با سازمان غذا و دارو تفاهم نامه امضاء كرده است.

بازنگري در قوانين و ضوابط ايجاد واحدهاي توليدي و فرآوري محصولات غذايي صنايع كوچك، تسهيل در فرآيند صدور مجوزهاي بهداشتي واحد هاي كوچك توليدي و فرآوري محصولات غذايي و شركت هاي پشتيبان، استفاده از ظرفيت بسيج براي شبكه اي كردن واحدهاي كوچك توليدي و استفاده از نيروهاي بسيجي براي نظارت بر واحدهاي توليدي مواد غذايي از مهمترين موضوعات اين تفاهم نامه است.

اهميت اين تفاهمنامه زماني روشن مي شود كه بدانيم بسيج سازندگي ظرف ۴ سال گذشته بيش از ۱۰۰ هزار كارگاه كوچك توليدي راه اندازي كرده است.

انقلاب در واكسيناسيون
بسيج سازندگي آذر ماه سال ۹۵ و در هفته بسيج اقدامي جهادي را عملي كرد كه در نگاه بسياري از ناظران در وهله نخست غيرممكن به نظر مي‌رسيد. بسيج سازندگي در راستاي كمك به اقتصاد مقاومتي و تأمين امنيت غذايي كشور ظرف سه روز با مشاركت گسترده بسيجيان، ۱۵ ميليون قطعه طيور را در سراسر كشور واكسينه كرد. در اين طرح بزرگ كه يك ركورد دست نيافتني در جهان محسوب مي‌شود، با مشاركت ۱۱ هزار بسيجي داوطلب، ۱۵ ميليون قطعه طيور در ۱۲ استان و ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستاي كشور واكسينه شدند. در اين طرح علاوه بر واكسيناسيون طيور بومي، عمل سرشماري اين پرندگان نيز انجام گرفت.

واكسيناسيون ۱۵ ميليون قطعه طيور آن هم فقط ظرف سه روز توسط خيل بسيجيان داوطلب، نشان‌دهنده اقيانوس ظرفيت هاي بي پايان بسيج بويژه در عرصه اقتصاد مقاومتي است. بسيجيان با نشان دادن ظرفيت عظيم خود در عرصه هاي گوناگون، حجت را بر همه دستگاه‌هاي نظام تمام كردند. اكنون اين نهادها و دستگاه هاي كشور هستند كه مي‌توانند از ظرفيت جهادي و انقلابي بسيج به هر ميزان كه اراده داشته باشند، استفاده كنند.

    دیدگاه ها

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    تازه ها