براساس آمار گمرک؛
شناسه خبر :۱۳۰۲

ایران از امارات، کاهو و گل کلم وارد کرد!+ جدول

در آبان ماه امسال ایران ۴٫۸ تن گل کلم و کلم بروکلی به ارزش ۱۴۴۰ دلار از امارات وارد کرده است.
نسخه مناسب چاپ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی به نقل از مشرق؛ در ادامه موج واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه تولید داخل به کشور، پای گل کلم و کاهوی اماراتی نیز به بازار ایران باز شد. بر اساس آمار گمرک، در آبان ماه امسال ایران ۴٫۸ تن گل کلم و کلم بروکلی به ارزش ۱۴۴۰ دلار از امارات وارد کرده است.

همچنین کاهوهای اماراتی نیز در آبان ماه ۱۳۹۶ به وزن ۸ تن و به ارزش ۱۶۰۰ دلار وارد بازار ایران شده است.

کاهو و گل کلم‌های اماراتی از طریق گمرک شهید باهنر وارد ایران شده است.

 

 

بر اساس آمار گمرک، ایران همچنین در ۸ ماه اول امسال حجم قابل توجهی زرده تخم خشک‌کرده وارد کرده است.

هلند، هند، آلمان، اوکراین و سنگاپور در سال جاری به ایران زرده تخم خشک‌کرده صادر کرده‌اند.

 

 

ایران همچنین در ۸ ماه اول امسال ۴۳۸۳ تن فلفل خردشده به ارزش ۲۲۳۴۷۲۰۷ دلار وارد کرده است.

جزئیات واردات فلفل خردشده به ایران و کشورهای صادرکننده این کالا در جدول زیر آمده است.

 

سال

ماه

کشور طرف معامله

گمرک

تعرفه

شرح تعرفه

وزن(ک.گ)

ارزش دلاری

۱۳۹۶

۲

آفریقای جنوبی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۱۰

فلفل خردشده ونسابیده دربسته بندی آماده شده برای خرده فروشی

۴۴۰

۶۳۱۶

۱۳۹۶

۱

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۷۶۰۰

۱۹۳۲۰۰

۱۳۹۶

۱

برزیل

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۰۰۰۰

۳۲۰۳۳۴

۱۳۹۶

۱

ویتنام

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۱۶۰۰۰

۷۶۲۷۱۳

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۷۶۳۶۰

۱۹۷۸۶۳۶

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

شیراز

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۹۰۰۰

۲۰۳۰۰۰

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۰۰۰۰

۳۲۴۰۱۶

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۴۳۱۲۴

۳۱۷۳۰۷

۱۳۹۶

۲

ویتنام

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۳۲۴۰۴۰

۱۹۷۷۳۶۴

۱۳۹۶

۳

چین

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۰۱۶۳

۳۵۱۱۴۱

۱۳۹۶

۳

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۱۵۴۸۰

۸۲۳۴۶۳

۱۳۹۶

۳

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۳۰۰۰

۱۶۱۰۰۰

۱۳۹۶

۳

امارات متحده عربی

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۵۰۰۰

۱۶۰۰۰۰

۱۳۹۶

۳

امارات متحده عربی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۹۴۵۰

۴۶۸۳۹۶

۱۳۹۶

۳

سنگال

مشهد

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۹۵۱۰

۲۸۰۰۷

۱۳۹۶

۳

ویتنام

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۳۰۵۱۶۰

۲۰۲۲۰۶۸

۱۳۹۶

۴

چین

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۰۶۰

۵۶۷۲۳

۱۳۹۶

۴

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۲۰۰۰

۱۴۰۳۵۹

۱۳۹۶

۴

امارات متحده عربی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۸۲۸۰

۱۶۵۶۰

۱۳۹۶

۴

ویتنام

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۸۳۰۰۰

۱۶۴۴۹۳۰

۱۳۹۶

۵

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۶۹۲۴۳

۱۰۲۵۳۴۰

۱۳۹۶

۵

امارات متحده عربی

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۴۰۰۰

۱۵۳۶۰۰

۱۳۹۶

۵

امارات متحده عربی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۷۲۵

۱۰۰۰

۱۳۹۶

۵

ویتنام

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۹۵۰۰۰

۱۵۵۶۰۲۱

۱۳۹۶

۵

ویتنام

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۲۹۳۲۸

۵۲۴۶۱۴

۱۳۹۶

۶

چین

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۶۸۰

۸۸۹۱۹

۱۳۹۶

۶

چین

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۷۰۵۰۰

۳۳۹۵۶۱

۱۳۹۶

۶

چین

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۵۶۸۰

۷۸۴۰۰

۱۳۹۶

۶

آلمان

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۵۰۰

۹۴۵۰۰

۱۳۹۶

۶

آلمان

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۶۰۰۰

۷۲۸۰۰

۱۳۹۶

۶

آلمان

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۲۶۹۶

۵۷۱۳۲

۱۳۹۶

۶

اسپانیا

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۵۰۰

۶۱۴۲۵

۱۳۹۶

۶

افغانستان

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۶۵۰۰

۷۴۱۶۸

۱۳۹۶

۶

امارات متحده عربی

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۷۰۰۰

۱۵۳۳۵۱

۱۳۹۶

۶

ترکیه

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۲۷۲۰

۱۰۱۰۴۰

۱۳۹۶

۶

ترکیه

دیلم

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۸۰۰

۶۸۹۳۸

۱۳۹۶

۶

ترکیه

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۵۰۰

۶۱۴۲۵

۱۳۹۶

۶

جمهوری چک

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۴۱۰۰

۲۴۶۱۵۵

۱۳۹۶

۶

جمهوری کره

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۷۴۰۰

۱۲۱۸۰۰

۱۳۹۶

۶

جمهوری کره

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۱۰۰۰

۶۰۶۴۰۰

۱۳۹۶

۶

جمهوری کره

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۷۰۰۰

۷۷۷۷۵

۱۳۹۶

۶

سوئیس

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۹۰۰۰

۱۶۴۱۷

۱۳۹۶

۶

فدراسیون روسیه

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۶۹۶۳

۱۲۱۲۰۰

۱۳۹۶

۶

فرانسه

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۰۲۰۰

۷۱۴۰۰

۱۳۹۶

۶

فرانسه

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۶۵۰۰

۳۴۰۴۲۵

۱۳۹۶

۶

فرانسه

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۸۰۰

۶۳۱۳۵

۱۳۹۶

۶

قطر

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۷۰۰۰

۱۲۲۸۵۰

۱۳۹۶

۶

نیوزیلند

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۶۹۶۳

۱۸۸۷۴۱

۱۳۹۶

۶

هنگ کنگ

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۸۰۰

۹۶۶۰۰

۱۳۹۶

۶

ویتنام

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۳۵۰۰

۶۱۴۲۵

۱۳۹۶

۷

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۶۰۰۰

۸۰۰۰۰

۱۳۹۶

۷

ویتنام

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۱۸۴۵۰۰

۸۶۰۱۸۸

۱۳۹۶

۷

ویتنام

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۴۲۰۰۰

۲۹۴۰۰۰

۱۳۹۶

۸

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۵۱۰۴۰

۲۷۰۰۹۳

۱۳۹۶

۸

امارات متحده عربی

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۵۰۰۰

۱۱۳۷۵۰

۱۳۹۶

۸

کامبوج

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۲۰۰۲

۱۳۲۱۲

۱۳۹۶

۸

ویتنام

شهیدرجایی

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۷۰۴۶۰

۴۰۲۲۷۰

۱۳۹۶

۸

ویتنام

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۱۹۰

فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی

۳۰۸۰۰

۱۵۴۰۰۰

۱۳۹۶

۱

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۴۰۰۰۰

۶۰۴۰۰

۱۳۹۶

۱

هند

شهیدرجایی

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۳۸۰۴۰

۵۷۰۶۰

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

بندر لنگه

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۶۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

۱۳۹۶

۲

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۰۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰

۱۳۹۶

۲

هند

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۰۰۰۰۰

۱۴۵۴۲۲

۱۳۹۶

۳

سوئد

غرب تهران

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۶۷

۱۸

۱۳۹۶

۳

هند

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۳۶۰۰۰

۶۶۰۶۰

۱۳۹۶

۴

هند

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۵۴۷۵

۸۰۸۷۱

۱۳۹۶

۵

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۱۳۹۶

۵

هند

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۹۴۵۰۰

۱۶۹۹۴۹

۱۳۹۶

۵

هند

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۳۶۰۰۰

۴۹۲۰۸

۱۳۹۶

۶

جمهوری کره

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۴۰۰۰

۱۹۷۳۰

۱۳۹۶

۷

آلمان

سهلان

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۵۰۰

۱۵۲۷۸

۱۳۹۶

۷

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۷۳۰۰۰

۱۰۹۴۳۵

۱۳۹۶

۷

هند

منطقه ویژه بوشهر ۱

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۱۰۵۴۵۵

۳۱۴۱۷۳

۱۳۹۶

۸

امارات متحده عربی

شهید باهنر

۹۰۴۱۲۲۰

فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۶۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

 

    دیدگاه ها

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    تازه ها