حمایت از اشتغالزايي نيروهاي بومي در سیستان و بلوچستان

پنجشنبه, 11/10/1398 - 10:25 sazandegi_ir

حمایت از اشتغالزايي نيروهاي بومي در سیستان و بلوچستان

جهاد کشاورزي سیستان و بلوچستان با هدف توسعه پرورش شترمرغ، ساليانه 2 هزار و 300 قطعه جوجه به متقاضيان اختصاص داده است.