ماجرای پنبه‌کاران در خراسان شمالی

سه شنبه, 11/08/1398 - 11:35 sazandegi_ir

ماجرای پنبه‌کاران در خراسان شمالی

عدم رسیدگی به پنبه‌کاران و کشاورزان خراسان شمالی از سوی متولیان و همچنین برخی دست‌های پشت پرده برای ضربه زدن به این قشر در استان در کنار برخی مشکلات دیگر باعث شده تا پنبه‌کاران خراسان شمالی حال‌وروز خوشی نداشته باشند.