تفاهم نامه همکاری سازمان بسیج سازندگی با بانک قرض الحسنه مهر ایران

دوشنبه, 10/02/1398 - 09:08 sazandegi_ir

تفاهم نامه همکاری سازمان بسیج سازندگی با بانک قرض الحسنه مهر ایران

صبح روز یکشنبه مورخ 1398/10/01 در سالن جلسات بانک قزض الحسنه مهر ایران تفاهم نامه همکاری با بسیج سازندگی کشور در راستای تقویت صندوق های قرض الحسنه مردم یار و اشتغالزا با کارمزد 4 درصد تسهیلات به امضاء رسید .