سه شنبه 1400/08/11 - 11:14
حسین قاسمی-منهای نفت 14
hoseinghasemi
در خرامه؛

از خشکسالی تا رونق تولید قارچ در خرامه

شـهر خرامه، شـهری اسـت در استان فارس. این شهرسـتان در سال های اخیر دچار خشک سـالی های متعدد شـده است که کشاورزی در آن را تحت تاثیر قرار داده است. تا قبل از وقوع خشکسالی، آب مورد نیاز کشاورزان شهرستان خرامه از رود کر تأمین میشـد اما رفته رفته با وقوع خشکسـالی در این شهر، کشاورزی از رونق افتاد تا اینکه مسئولان بسیج سازندگی به فکر کشت محصول جدیدی افتادند که آببری آن بسیار بسیار اندک بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی، شـهر خرامه، شـهری اسـت در استان فارس. این شهرسـتان در سال های اخیر دچار خشک سـالی های متعدد شـده است که کشاورزی در آن را تحت تاثیر قرار داده است. تا قبل از وقوع خشکسالی، آب مورد نیاز کشاورزان شهرستان خرامه از رود کر تأمین میشـد اما رفته رفته با وقوع خشکسـالی در این شهر، کشاورزی از رونق افتاد تا اینکه مسئولان بسیج سازندگی به فکر کشت محصول جدیدی افتادند که آببری آن بسیار بسیار اندک بود.

ایجاد 200 واحد تولید قارچ

اسـماعیل جابری مسـئول بسـیج شـهر خرامـه در این بـاره می گویـد: با وقوع خشکسـالی و خشـک شـدن آب رودخانه های خرامه از 15 سـال پیش؛ عمده روستانشـینان به مهاجرت به شـهرهای اطراف روی آوردند. به همین خاطر بر آن شـدیم تا با تخصیص وام های اشـتغالزایی در خصوص پرورش محصولی با نیاز آبی کم مثل پرورش قارچ، از خیل مهاجرت ها جلوگیری کنیم. همین امر باعث تبدیل شهرستان خرامه به قطب پرورش قارچ کشور شد.

وی ادامه داد: هم اکنون در این شـهر سـپاه پاسـداران تعداد 200 سالن پرورش قارچ راه اندازی کرده است. اما رونق اصلی از سال 93 و با مشارکت خانواده ها رقم خـورده، یعنـی هر خانواده خرامه ای یـک کارگاه تولیدی کوچک پرورش قارچ راه انـدازی کرده اسـت.

جابری از نبود صنایـع تبدیلی می گوید و اضافه می کند این امر مانعی است بر سر راه صادرات این محصولات. و بـه گفتـه او قارچ هـای تولید شـده در خرامـه بـه شـیراز ارسـال می شـوند تـا بسته بندی شـده و در سـطح بازار کشـور عرضه شـوند؛ اما در صورت وجود یک کارگاه بسـته بندی متمرکز در خرامه، رونق تولید و پرورش قارچ در این شـهر چند برابر خواهد شد.

کرامـت اهلا علیایـی از تولیدکنندگان موفق صنعت قارچ در این شـهر اسـت، او که مانند دیگر سـاکنین خرامه قبل از وقوع خشکسـالی به کشـاورزی مشغول بوده می گوید: تا قبل از به اوج رسـیدن خشکسـالی در سـال 85؛ به کشت برنج مشـغول بودم و سـالانه 50-80 تن برنج برداشـت می کردم. اما با خشک شدن آب رودخانـه کـر مجبـور به مهاجرت به بندرعباس شـدم و برای گذران زندگی به مسافرکشی روی آوردم.

او میگوید قبل از اینکه قصد کند دوباره به زادگاه خود، خرامه باز گردد به فکر ایجـاد کسـبوکار جدید در آن شـهر افتاده بود؛ در بندرعبـاس با پرورش قارچ آشـنا شـده و 2 سـال آخر سـکونت خود در بندرعباس را به تحقیق در این باره تخصیص داه بود تا جایی که توانست از سال 93 با گذراندن دورههای آموزشی سـازمان فنی و حرفه ای به عنوان اولین تولید کننده قارچ در این شـهر فعالیت خـود را آغـاز کند.

آقای علیایی می گوید اولیـن کارگاه تولید قارچ خودش را به کمک همسرش در پشت بام منزلشان راه اندازی کرده است. او از مزیت های پرورش قارچ به نیاز آبی کم آن و امکان ایجاد شرایطی همچون دما و رطوبت مناسب به صورت مصنوعی و با کمترین هزینه اشاره می کند.

این فعال اقتصادی با تلاش شـبانه روزی آن کارگاه کوچک را تنها در مدت 6 سـال به 5 واحد پرورش قارچ تبدیل کرده است. ایـن تولیدکننـده آب و هـوای معتدل بین 15-20 درجـه خرامه را از عوامل موفقیت پرورش قارچ در این شهرسـتان نام برده چراکه به گفته او با وجود این شـرایط نیاز به هیچ گونه هزینه جانبی برای سـرمایش و گرمایش سـالن های تولید وجود ندارد.

او هم اکنون در کنار اداره سـالن های پرورش قارچ خودش، مشـغول آمـوزش به اهالی خرامه و کمک به راه انـدازی کارگاه های خانگی آن ها است، نتیجه آموزش های او احداث 300 واحد تولید قارچ تا این لحظه است که این تعداد برای 600 خانوار درآمدزایی کرده است.

او می گویـد هماکنـون در خرامـه کارگاه ذوب آهن در دسـت احداث اسـت که مجموع ظرفیت اشتغالزایی برای 200 نفر را خواهد داشت؛ این در حالی است که با احداث کارخانه کمپوست سـازی در خرامه میزان تولید قارچ در این شـهر بـه 5 برابـر میـزان تولید حال حاضر خواهد رسـید و این میـزان برای نزدیک به 3000 نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد.

او ضمن اشـاره به کمک های دلسـوزانه سـپاه پاسـداران در همکاری و اعطای تسهیلات به تولید کنندگان از سوی این نهاد گفت شهر خرامه و صنعت تولید قارچ همچنان نیاز به حمایت دارد.

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.